Dansk Version


DANSK VERSION - ENGLISH VERSION

BodyCoaching

 

En nænsom vej til indre ro og velvære

 

BodyCoaching er en behandlingsform, der peger i retning af

• kropslig trivsel

• psykisk velvære

• spirituel vågenhed

 

 

Regulering af nervesystemet

Når livet har bragt os i situationer med sorg, fare eller forskrækkelse, kommer der måske et tidspunkt, hvor vores system er blevet så overvældet, at det er svært at føle sig tryg.

 

Udgangspunktet i en BodyCoaching session kan således være et konkret tilfælde af chok/traume eller en oplevelse af tilbagevendende gener i krop og sind.

 

Gennem nænsom vejledning og lytten til kroppens signaler reguleres nervesystemet tilbage til sin oprindelige balance med oplevelse af indre ro og tryghed.

 

 

I en BodyCoaching session trækker vi på elementer fra

• Kropspædagogikken

• SE-Chok/Traume terapi

• Attachment-mønstre

• Den Spirituelle Dimension.

 

 

Mayadevi

Jeg er afspændingspædagog og SE-traumeterapeut.

 

Jeg leder Silent Retreat Center i Assisi, Italien.

 

Her tilbyder jeg bl.a. intensive individuelle retræter kombineret med BodyCoaching sessioner.

 

Jeg er også i København flere gange om året.

 

Jeg er uddannet

• Afspændingspædagog (1982) fra Skolen for Kropsdynamik, Kbh.

• Energiterapeut (1988) fra Michael Barnett Energy University

• The Diamond Logos Teaching (siden 2002) v/ Faisal Muqaddam

• SE-traumeterapeut (2010)

• DARE Attachment Work (2010) v/ Diane Poole Heller

 

 

Kontakt mig: 

tlf. 0045 26 21 05 78